Belref SA

Hoogovens

BELREF is een belangrijke speler voor wat betreft de levering van vuurvaste producten voor hoogovens.

Het productengamma van BELREF bestaat uit al dan niet bewerkte verbruiksproducten aangepast aan cilindertrechters.

BELREF stelt eveneens een oplossing voor betreffende de investeringsbehoeften van vuurvaste producten in silicium, silico-alumine, andalousiet, siliciumcarbide en isolatiemateriaal voor koepels, korven, cowpermuren, draagconstructies, regeneratoren en staves.