Belref SA

Chemie en petrochemie

BELREF begeleid zijn partners in de levering van vuurvaste producten voor ovens in de sector de chemie en de petrochemie zoals crackingovens, distillatieovens en zwavel- en fosfaatovens.